Наші проекти і досягнення

 

Досягнення 2016 р. – за кошти з обласного фонду охорони навколишнього середовища реконструйовано  систему аерації для біологічної очистки стічних вод на очисних спорудах. Крім зменшення використання електроенергії, здійснена реконструкція дасть змогу мінімізувати забруднення довкілля при очистці стоків.

Та виглядає реконструйована система аерації
Так виглядає реконструйована система аерації

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект на 2017 р. – за кошти з обласного фонду охорони навколишнього середовища плануємо провести реконструкцію вторинних відстійників №3 та № 4 на очисних спорудах.

 

Агентство США з міжнародного розвитку ПАДКО, Інститут місцевого розвитку нагородили підприємство відзнакою  – за активну участь у реалізації Програми «Реформування тарифів та реструктуризація комунальних підприємств в Україні», ініціативність у впровадженні низки організаційних заходів щодо реформування водопровідно-каналізаційного господарства в місті, активну участь у процесі стратегічного планування та успішне впровадження двох демонстраційних проектів.

КП «Дрогобичводоканал» успішно реалізував розроблений і затверджений план дій з 2006 по 2010 роки, який виготовив інститут місцевого розвитку Всеукраїнської благодійної організації Агентства США з міжнародного розвитку ПАДКО.

Стратегічний план дій включав 5 напрямків: виробничі заходи, фінансове управління, організаційні заходи, план капітальних інвестицій, залучення громадськості .

 Проекти  

Проект «Реконструкція повітродувної станції системи аерації міських очисних

споруд м. Дрогобича»

Основною метою проекту є покращення очищення стоків та зменшення споживання електроенергії за рахунок:

– заміни зношеного компресорного та технологічного обладнання для подачі повітря на більш ефективне та економічне в кількості 1шт.

– встановлення контрольно-вимірних приладів;

– капітального ремонту аеротенок.

Після виконання робочого проекту «Модернізація системи аерації міських очисних споруд каналізації м. Дрогобича , Львівської області» № 01/1-02/07–ТХ (генеральний проектувальник ТОВ «Екополімер», ліцензія АБ №207046, експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 8.02.2012р. №14-01731-11) із обліком експериментально перевірених норм на перемішування для забезпечення необхідної якості очищення й умов перемішування на аерацію 4 секцій аеротенків і каналів ОС досить подати 9000 м3/год. повітря.

Заміна повітренагнітача дасть економічний ефект:

3,154 – 1,93 = 1,224 млн. кВт*г/рік.

Очікувана економія у гривнях

Вартість електроенергії І-клас – 1,1948 грн. без ПДВ (станом на травень 2015 р.)

1,224 * 1,1948 = 1,46 млн. грн./рік без ПДВ

1,46 * 1,2 = 1,752 млн. грн./рік з ПДВ

Термін окупності проекту 1,5 років

 

Досягнення

ПРОЕКТ «Розвиток міської інфраструктури» та розрахунок фактичного економічного ефекту.

Головною метою інвестиційного проекту “Реконструкція технологічного обладнання та системи енергоживлення КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради” було вирішення проблем, пов’язаних з енергозбереженням, зменшенням втрат води та покращенням економічної ситуації підприємства шляхом технічного переоснащення й оновлення водопровідно-каналізаційних об’єктів комунальної інфраструктури.

 ВИКОНАНО:

   Проект  «Поставка і монтаж насосного та електричного обладнання для модернізації свердловин та водонапірних станцій Гірне та Уріж».

На ВНС І-го підйому водозабору «Гірне»:

 • на свердловинах встановлено глибинні агрегати в кількості 6 шт.;
 • змонтовано шафи керування з системою диспетчеризації;
 • здійснюється дистанційне керування роботою 6 свердловин з центрального диспетчерського пульта в м. Дрогобичі.

На ВНС ІІ-го підйому водозабору «Гірне»:

 • замінено застаріле насосне обладнання на агрегати WILO  SCP 250/570 з характеристиками Q = 1800м3/год., H = 54 м.вод.ст., N = 450 кВт. – 3 шт.;
 • замінено запірну арматуру;
 • замінено всмоктувальних та напірних трубопроводів на більші діаметри;
 • змонтовано трансформаторну підстанцію (ТП) потужністю 2Ч1600 кВА;
 • встановлено конденсаторні батареї для компенсації реактивної потужності;
 • встановлено силове електрообладнання для приєднання електродвигунів насосів (3Ч450кВт);
 • виконано заміну розподільного пристрою РП-6кВ;
 • виконано реконструкцію розподільного пристрою КРУН-10кВ;
 • прокладено кабельні мережі 6 кВ від РП-6кВ до ТП і 0,4 кВ від ТП до насосної станції 2-го підйому.

На ВНС І-го підйому водозабору «Уріж»:

 • на свердловинах встановлено глибинні агрегати в кількості 14 шт.;
 • на гирлах свердловин встановлено запірну арматуру;
 • замінено водопідйомні колони;
 • змонтовано шафи керування з системами плавного пуску.

На ВНС ІІ-го підйому водозабору «Уріж»:

 • замінено застаріле насосне обладнання на агрегати WILO SCP 200/390 НА з характеристиками Q = 550м3/год., H = 41 м.вод.ст., N = 90 кВт. – 4 шт.;
 • встановлено нову запірну арматуру;
 • замінено всмоктувальних та напірних трубопроводів на більші діаметри;
 • змонтовано трансформаторну підстанцію (ТП) потужністю 2Ч1600кВА;
 • встановлено конденсаторні батареї для компенсації реактивної потужності;
 • встановлено силове електрообладнання для приєднання електродвигунів насосів (4Ч90 кВт);
 • прокладено кабельні мережі 6 кВ від РП-6кВ до ТП і 0,4 кВ від ТП до насосної станції 2-го підйому.

Загальна економія по двох об’єктах (водозабір “Уріж» та «Гірне») становить 52,58 тис. кВт·год./міс. або  651,44 тис. грн./рік.

 Проект «Реконструкція міських водопровідних мереж».

Було проведено реконструкцію водопровідних мереж на таких вулицях:         П. Орлика, М. Грушевського, Карпатська; вул. Л. Українки, Г. Коссака, І. Чмоли,    І. Франка. При тому було замінено 2480 метрів вуличних мереж та 2340 метрів водопровідних вводів, загалом замінено 4820 метрів водопровідних мереж. Зменшення втрат води по вул. Л. Українки, Г. Коссака, І. Чмоли, І. Франка становить 55 м3/добу. Зменшення втрат води по вул. П.Орлика, М. Грушевського, Карпатській становить 88 м3/добу.

Разом: 55 м3/добу  + 88 м3/добу = 143 м3/добу.

Собівартість питної води становить 4,53 грн./м3

143 Ч 4,53 = 647,79 грн./добу

Економічний ефект: 236443,35 грн./рік.

 Проект «Закупівля перетворювачів частоти для модернізації водопровідних підкачуючих насосних станцій».

Було встановлено на ВНС ІІІ-го підйому перетворювачі частоти технологічні (ПЧТ) в кількості 19 шт. Даний захід дав змогу стабілізувати тиск в напірній мережі водопроводу та зменшити споживання електроенергії.

В результаті впровадження проекту економія електроенергії становить      33,62 тис. кВт·год./міс. або 403,44 тис. кВт·год./рік.

Вартість 1 кВт·год. – 1,0324 грн. без ПДВ

Економічний ефект: 416,51 тис. грн./рік

 Компонент «Закупівля мобільної діагностичної лабораторії».

Було придбано обладнання для пошуку витоків води (два витратоміри, корелятор, трасошукач, геофон, вимірне колесо) та електролабораторію для пошуку пошкоджень кабелів та випробовування електрообладнання.

Після придбання  діагностичної лабораторії  було виконано певний об’єм  робіт, а саме:

– виявлено приховані витоки води на водопровідних мережах в кількості  14 шт., що дало змогу зменшити втрати води на 80 м3/добу або 29,2 тис. м3/рік;

– проводяться дослідно-пошукові  роботи по виявленню перетоків води на насосних станціях ІІІ-го підйому;

– проводиться систематичний аналіз  витрати води на насосних станціях ІІІ-го підйому;

– перед початком земляних робіт виконується трасування підземних комунікацій, що зводить до мінімуму їх пошкодження;

– здійснюється  профілактичне випробовування силового електрообладнання (трансформаторів, масляних вимикачів, роз’єднювачів, ізоляторів);

– устаткуванням електролабораторії встановлено місця пошкодження кабельних ліній з подальшим випробовуванням після ремонту в кількості 7шт.;

– постійно проводяться випробовування на діелектричну міцність засобів індивідуального захисту (килимки, рукавиці, боти, оперативні штанги).

Собівартість 1м3 води – 4,53 грн.

Економічний ефект: 29,2 тис. м3/рік Ч 4,53 грн./м3 = 132,276 тис. грн./рік

 Компонент «Закупівля колісних екскаваторів».

Водопровідно-каналізаційні мережі місцями пролягають на глибині від 4 м до 5,30 метрів. Проведення земляних робіт на даних глибинах вітчизняними екскаваторами унеможливлюється по причині того, що глибина копання їх становить 3,75 метра. Тому було придбано два екскаватори з глибиною копання до 5,30 метри.

 Проект «Поставка і монтаж насосного та електричного обладнання для модернізації каналізаційних насосних» загальною вартістю 6934229,60 грн.

Було виконано роботи з реконструкції на семи каналізаційних насосних станціях, а саме:

 • замінено застарілі насосні агрегати – 11 шт.;
 • замінено технологічне обладнання;
 • замінено всмоктувальні та напірні трубопроводи;
 • встановлено силове електрообладнання в приміщені КНС для приєднання електродвигунів насосів;
 • прокладено кабельні лінії на насосних агрегатів;

– змонтовано шафи керування з системою диспетчеризації;

 • встановлено автоматизовану систему управління відносно рівня води в прийомному резервуарі;
 • передбачено дистанційне керування роботою КНС з центрального диспетчерського пульта в м. Дрогобичі.

Економія по розділу Водопостачання становить 1436,66 тис. грн.

Економія по розділу Водовідведення становить 515,35 тис. грн.

 Компонент «Закупівля екскаватора навантажувача».

Значний знос екскаваторної техніки унеможливлює своєчасне проведення  ліквідації аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах. Тому було придбано екскаватор АМКОДОР- 702 ЕВ (країна виробник Білорусія)

 Компонент «Закупівля глибинних насосів».

Дана процедура передбачає закупівлю 10 (десяти)  глибинних насосів для заміни на свердловинах водозабору «Гірне». На ВНС І-го підйому водозабору «Гірне» знаходиться 24 свердловини. Термін експлуатації насосів становить більше 7 років, що спричиняє високу степінь зносу та аварійності. У 2013році за кредитні кошти було проведено заміну  глибинних агрегатів в кількості 6 шт. У 2015 році  придбано 10 (десять) глибинних насосів, які будуть вводитись в експлуатацію по мірі виходу з ладу існуючого насосного обладнання.

Компонент  «Закупівля запірної арматури » в кількості 5 шт.

На балансі підприємства перебуває велика кількість запірної арматури (засувок) , близько 1686 шт., період експлуатації яких становить від 80 до 30 років, степінь зносу 95%.   В результаті багаторазових ремонтів дане обладнання повністю зношується. У зв’язку з чим працівники підприємства не мають змоги оперативно проводити відключення аварійних ділянок водопроводу з припиненням подачі води в трубопроводах.

Даною закупівлею передбачено придбання чавунних клинових засувок з прорезиненим клином в кількості 5 шт. (Дн-200- 2 шт. та Дн- 300- 3 шт)